Skip Navigation
 

Novinka:Doporučujeme:

obchodní řád

Nákupní řád

I. Základní stanova
Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a provozovatelem internetového obchodu dennínákup.cz (dále jen prodávající). Provozovatelem internetového obchodu BazarTechniky.CZ je Libor Franko, Na Vyhaslém 3160, Kladno, 272 01, IČ 73745707, DIČ CZ 8505240810.

II. Objednávka zboží
Objednávku může učinit kupující přímo prostřednictvím internetu na adrese www.bazartechniky.cz, emailem, SMS zprávou, telefonicky, popř. faxem nebo písemně zasláním na adresu sídla společnosti.. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

III. Ceny
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Prodávající není plátcem DPH.

IV. Bonusy, slevy
Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazné jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na internetových stránkách prodávajícího a jsou patřičně vyznačeny a obsaženy v objednávkovém formuláři .

V. Způsoby platby
Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby: • Mohou si nechat zboží přivézt naší přepravní službou a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky - zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží. • Platba předem na bankovní účet prodávajícího. Platit může kupující bankovním převodem, složenkou či za použití moderních elektronických metod - např. GSM banking. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání vyčíslené částky na jeho bankovní účet.

VI. Doba dodání zboží
Většinu nabízeného zboží je prodávající schopen vyexpedovat v den objednávky. V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho dne, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky.

VII. Způsoby dopravy
Zboží přepravuje přepravní služba internetového obchodu www.bazartechniky.cz, který Vám zboží přiveze na místo určení a zaručuje nepoškození zásilky. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Náklady na expedici zboží jsou závislé na způsoby platby. Standardní cena přepravy je 130,-Kč za jednu objednávku. Při velmi objemných zásilkách, či jiných zvláštních případech může být cena účtovaná za přepravu vyšší.

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle 723081828 nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu libor@bazartechniky.cz. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech

1)kdy má opravněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,

2)kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,

3)v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,

4)kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

X. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Veškeré zjišťované údaje o kupujícím slouží pouze pro uskutečnění obchodu a nebudou žádným způsobem poskytnuty třetí straně.

XI. Záruka, reklamace
Jakožto internetový obchod dodržujeme zákonou lhůtu 14-ti dnů na vrácení peněz po koncové zákazníky. Dle obchodního zákoníku se tato lhůta nevztahuje na ekonomické subjekty. Na nové zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. Na použité zboží je záruční doba 12 měsíců. Bazarové zboží inzerujeme pouze jako fyzické osoby v klasické bazarové inzerci, takže pokud není v popisu uvedeno jinak, je zboží bez záruky. Délka záruční doby je vždy v popisu zboží uvedena.
 
 
TOPlist