Skip Navigation
 

Novinka:Doporučujeme:

Komisní prodej

Komisní a bazarový prodej.

Společnost BazarTechniky.CZ nabízí svým zákazníkům možnost zprostředkování prodeje použitého zařízení komisním prodejem, nebo přímo odkupem zboží.

Nabídky Vaší použité techniky včetně popisu a fotografií můžete zasílat na email:

libor@bazartechniky.cz nebo tonda@bazartecniky.cz

Za jakých podmínek u nás lze nakoupit použitou techniku se dočtete zde:

Podle ustanovení § 741 občanského zákoníku odpovídá BazarTechniky.CZ kupujícímu za vady prodané věci a odpovídá též za to, že věc má vlastnosti, které bazar při prodeji uvedl. To odpovídá i úpravě obsažené v § 619 občanského zákoníku, podle nějž prodávající (tedy bazar) odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím, přičemž však u věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. Není proto možné uplatňovat odpovědnost za obecné vady např. ve vztahu k omšelé povrchové úpravě výrobku, ošlapané podrážce boty či třeba mírně poškrábanému displeji hodinek.

Důležité však je, že narozdíl od prodeje nových věcí v případě věcí použitých odpovídá BazarTechniky.CZ pouze za vady, které má věc při převzetí kupujícím; neexistuje proto žádná záruční doba, po niž by prodávající odpovídal za další vady, které by se projevily po převzetí věci kupujícím. Vzhledem k problematické změně textu ustanovení § 619 odst. 1 občanského zákoníku s účinností od 1. ledna 2003 pravděpodobně není možné nadále dovozovat odpovědnost bazaru za vady skryté, které při převzetí zboží existovaly, avšak vyšly najevo teprve později.

Jak je tedy uvedeno, na zboží z BazaruTecniky.CZ se tedy žádná záruka nevztahuje, pokud ji BazarTechniky.CZ sám dobrovolně neposkytne, což je vždy uvedeno v popisu zboží. Prodávající odpovídá podle ustanovení § 616 odst. 1 občanského zákoníku pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí (což musí kupující prokázat), přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení. Pokud se však vada vyskytne v prvních šesti měsících po převzetí zboží, musí prokazovat bazar, že vada vznikla teprve po převzetí zboží - pokud to neprokáže, platí dle ustanovení § 616 odst. 4 občanského zákoníku vyvratitelná domněnka, že se jedná o vadu, která již existovala v době převzetí. Nejde však o záruku (tou je totiž odpovědnost za vady, které se vyskytnou až po převzetí zboží).

Veškeré vady je přitom nutno s ohledem na ustanovení § 626 odst. 3 občanského zákoníku reklamovat u bazaru nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto zkrácenou dobu je však povinen prodávající uvést v dokladu o prodeji věci, jinak se má za to, že platí lhůta 24 měsíců pro uplatnění reklamace.

Při uplatnění odpovědnosti za vady (reklamaci) platí obdobná práva a povinnosti, jako při prodeji nových věcí, samozřejmě pouze s výše uvedeným omezením, že reklamovat lze jen vady, které věc měla již v době převzetí z bazaru.

Zákon o ochraně spotřebitele v § 19 odst. 3 stanoví, že bazar je povinen reklamaci do 30 dnů ode dne jejího uplatnění vyřídit, a to včetně odstranění vady, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě (nestačí tedy jeho jednostranné prohlášení, že oprava bude hotova později – s takovým prohlášením by musel spotřebitel souhlasit, k čemuž však nemůže být nucen). V případě, že uvedená lhůta bude překročena, má spotřebitel právo požadovat slevu nebo odstoupit od smlouvy.
 
 
TOPlist